Kralen.com > Instructies > Rijgen > Armbanden > Snail two-by-two variant

Snail two-by-two variant

Maddy heeft inmiddels meerdere kralenboeken uitgebracht en is zo vriendelijk geweest uitleg over een rijgvariant met ons te delen. Het is een variatie op de ‘twobytwo’ en ‘anemoon’ techniek. Er wordt eerst een basis geregen via flat even-count peyote en daarna worden er ter versiering lusjes op geregen.

Afbeelding 1: voorbeeld van Maddy, geregen volgens dit patroon.
Zie ook haar eigen website waar je onder andere haar boeken kunt bestellen.

Benodigdheden

 • Rocailles 8/0 voor de basis, qua kleur passend bij de 11/0 rocailles.
 • Rocailles 11/0 in twee kleuren, bij voorkeur een donkere kleur (A) en een lichte kleur (B). Ze mogen gerust onregelmatig zijn, je kunt hier prima goedkopere rocailles voor gebruiken!
 • Optioneel grotere kralen zoals bv. parels of facetjes
 • Karabijnslotje of ander slotje naar keuze
 • C-lon garen dikte D
 • Dunne rijgnaald

Instructies

De basisstrip

 1. Neem een zo lang mogelijke draad, waarmee nog comfortabel is te rijgen. Begin met het aanrijgen van een stopkraal.
 2. Rijg 4 rocailles 8/0 en start met het maken van een flat even-count peyotestrip (afb. 2).
  Afbeelding 2: de ingekleurde kralen zijn de kralen die geregen worden. De rode lijn is als voorbeeld hoe het draad loopt.
 3. Rijg vervolgens door in peyote totdat de strip de gewenste lengte heeft. Hou de gewenste lengte minimaal circa 2 cm. voor het slotje aan. Hier is een karabijnslotje gebruikt.
 4. Wanneer je aan het eind van de strip gekomen bent en de draad is nog lang genoeg, hecht de draad dan niet af, daar kan gelijk mee verder geregen worden. Eerst wordt er aan de bovenkant alvast een helft van de sluiting bevestigd, aangezien er daarna terug geregen gaat worden en je aan deze kant dus niet meer komt.
 5. Je eindigt bij de kraal linksboven waar de draad aan de zijkant uitkomt (stukje blauwe lijn met pijl in afb. 3). Nu is het de bedoeling dat je andersom weer bij deze kraal terugkomt. Rijg hiervoor door het werk (zie rode lijn in afb. 3):
  1. steek naar binnen toe door de kraal onder de kraal waar je bent geëindigd
  2. vervolgens steek je schuin omlaag door de kraal die er naast ligt
  3. omhoog en door de kraal die direct boven de kraal van stap 2 ligt
  4. terug naar de buitenrand en dan ga je door dezelfde kraal als waar je in stap 1 begon
  Nu kan er terug naar ‘binnen’ gestoken worden door de kraal waar de strip was geëindigd.
  Afbeelding 3: rijg met het draad door aantal reeds geregen kralen zodat je bij het juiste kraal weer uitkomt. Volg het rode lijn als voorbeeld.
De basis is nu klaar. Je kunt nu het slotje bevestigen.

Slotje vastzetten

 1. Rijg twee rocailles op, het slotje en weer twee rocailles en steek van binnen naar buiten door de eerste kraal van de laatste toer.
  Afbeelding 4: bevestig het slotje.
 2. Om weer terug te komen met de draad zodat er nogmaals ter extra versteviging door de rocailles en het slotje heen geregen kan worden, doe je hetzelfde als in afbeelding 3, alleen dan dus aan de rechter kant.

De lusjes oprijgen

 1. Om te kunnen gaan beginnen met lusjes oprijgen, moet eerst wederom de draad aan de binnenzijde van de kraal linksboven uitkomen (zoals bij het slotje). Zie uitgelegd in stap 1-4 bij afb. 3.
 2. Rijg voor een lusje totaal 9 rocailles (11/0) op 3 x A, 3 x B en weer 3 x A.
 3. Steek de naald aan de buitenzijde van het werk terug door de kraal en gelijk door de naastgelegen kraal.
  Afbeelding 5: het eerste lusje is nu gemaakt.
 4. Rijg weer 3 x A, 3 x B en 3 x A, steek weer aan de andere kant als waar je uitkwam terug door deze kraal en gelijk door de volgende naastgelegen kraal. Zo rijg je om iedere 8/0 rocaille van de basisstrip een lusje.
 5. Herhaal stap 4 tot de hele basis is versierd. Je steekt dus aan het eind van iedere toer (bijvoorbeeld 3 x A, 3 x B en 3 x A) eerst weer door de direct ondergelegen 8/0 rocaille en de volgende 8/0 rocaille heen. Er is dan dus een lusje gemaakt en het draad eindigt bij het juiste plek om weer een lusje te maken. (afb. 5).
 6. Wanneer de hele armband is volgemaakt met lusjes kom je vanzelf aan de andere kant van de strip uit om het tweede deel van het slotje te maken. Nadat het slotje bevestigd en verstevigd is door er nogmaals doorheen te rijgen, kan de draad afgehecht worden.
 7. Rijg een stukje terug heen en weer door de kralen van de basisstrip, maak hier en daar een plat knoopje tussen twee kralen en knip vervolgens de draad kort bij een kraal af.

Tips

 • Als extra toevoeging kunnen er tussendoor ook grotere kralen (bv. parels of facetjes) meegeregen worden. Rijg dan in plaats van een lusje: 2 rocailles, 1 grotere kraal, 1 rocaille. Rijg terug door de grotere kraal en rijg weer 2 rocailles en vervolgens door de 8/0 rocaille van de basis. De rijgrichting is hetzelfde als bij de lusjes.
  Afbeelding 6: voorbeeld lusje met grote kraal.
 • Rijg naar eigen inzicht her en der wat grotere kralen of ander moois tussendoor mee. Probeer voor een goede balans de grotere kralen een beetje gelijkmatig te verdelen. Zoals bv. op de plaats van de rode stipjes in afb. 7.
  Afbeelding 7: voorbeeld gelijkmatige verdeling.
 • Varieer met het aantal 11/0 rocailles en maak de lusjes groter of kleiner. Hoe groter de lusjes hoe ‘losser’ ze vallen.
 • Vervang de grote parel- of facetkralen door andere vormen kralen, bijvoorbeeld bloemkelkjes of kubusjes. Dat geeft weer een heel ander effect!
 • Rijg hier en daar wat bedeltjes mee.
 • Gebruik meer dan twee kleuren 11/0 rocailles of wissel bv. verschillende kleuren lusjes om en om af.
Er zijn genoeg mogelijkheden om er steeds iets anders van te maken!

© 2000 - 2024 Kralen.com - Alle rechten voorbehouden