Print pagina

Werkwijze

April 2005 kregen wij instructies gemaild van Annika Bekmann. Wij zijn hier heel blij mee en hebben die uiteraard op het internet gezet. Hieronder kun je haar instructies over de werkwijze vinden.

Instructies

Alle patronen hebben een moeilijkheidsgraad. Over het algemeen geldt: hoe minder sterren (of ander figuurtje) hoe makkelijker het patroon. Begin om het principe onder de knie te krijgen met een makkelijk en plat patroon.

Elk kralendier dat je maakt begint op dezelfde manier. Eerst knip je het benodigde stuk draad af dat het patroon aangeeft. Ruim genomen draad vergemakkelijkt het aantrekken en afhechten van de draaduiteinden. Neem dus altijd iets meer draad dan je nodig bent.

Begin altijd te rijgen bij de kop van het dier! Rijg de kralen van de eerste twee rijen aan het midden van de draad.Steek nu het linker draaduiteinde terug door alléén de kralen van rij twee. Je steekt het linker draaduiteinde daar in de kralen, waar het rechter draaduiteinde uitkomt (zie pijltje).Wanneer je beide draden aantrekt krijg je onderstaand resultaat.De kralen zijn nu geregen. Wanneer je een plat dier maakt, kun je verder gaan op deze manier. Zorg ervoor dat de rijen mooi onder elkaar komen te liggen. Trek de draden stevig aan, zodat er geen lussen ontstaan aan de rijuiteinden. Trek de draden niet te strak aan. Dat wordt je dier bobbelig.

Wanneer je een 3D dier maakt kun je bovenstaande instructies volgen, maar daarnaast moet je de rijen nog vlechten. Hierdoor krijg je als het ware bovenrijen en onderrijen. Als je in het patroon kijkt zie je dat er om de twee rijen een lijn in het patroon staat. De rij die onder de lijn ligt is altijd een bovenrij. De rij die boven de lijn ligt is altijd een onderrij. Nu weet je precies waar je bent in een patroon en waar details gemaakt moeten worden. Maar met logisch redeneren kom je vaak ook een heel eind.

Ik ga nu uitleggen hoe je een 3D beestje maakt en ga hiervoor verder na het rijgen van onderstaand resultaat. Daar waar ik gestopt ben met uitleggen van platte patronen.Je moet nu eerst nog een rij met kralen rijgen. Rijg het aantal kralen van rij 3 aan het rechter draaduiteinde. Steek met het linker draaduiteinde weer door rij 3 terug, daar waar het draad uitkomt. Duw nu de 3de rij onder de 1ste rij kralen. Nu rijg je de kralen van rij 4. de 4de rij duw je onder de 2de rij kralen. Zo ga je door met de andere rijen. Na een aantal rijen geregen te hebben zal het er van de zijkant ongeveer als volgt uit zien.Hoe meer rijen je rijgt, hoe meer kralen. Druk de rijen niet op elkaar, maar vorm ze (maak ze bol) met behulp van de breinaald of haakpen.

Let op:
 • Het draad mag niet knikken. Met de telefoontang kun je een knik uit een draad halen. Doordat het draad steeds door een kraal moet kan het uiteinde beschadigen. Wanneer je voldoende draad neemt, kun je tussen het vlecht door een klein stukje afknippen zonder dat je draad meteen te kort wordt. Het draad dat je overhoud kun je gebruiken voor de details.
 • Het maakt op zich niet uit (bij stap 2) of je nu het linker draaduiteinde terug steekt door de rij kralen, of het rechter draaduiteinde. Kies welke manier voor jou het makkelijkste is. Wanneer je steeds op dezelfde manier werkt voorkom je dat je fouten gaat maken.
 • Bij elk patroon staat precies aangegeven aan welke rijen kralen van het lichaam details bevestigd moeten worden. Meestal staat deze rij apart naast het patroon afgebeeld, waarin je kunt zien door welke kralen van de betreffende rij het detaildraad moet komen en met welke kleuren kralen het detail geregen moet worden. Doordat de draadvoering weergegeven wordt kun je precies zien hoe de details gemaakt en afgehecht moeten worden.
 • Het is niet handig om eerst het hele lichaam te rijgen en vlechten en daarna de details (poten, vleugels, oren) te bevestigen. Je kunt er dan lastig bij en je haalt jezelf een hoop extra werk en frustratie op de hals. Wanneer je bij een rij komt waar een detail aan bevestigd moet worden, kun je dit het beste meteen doen. Dit kan op twee manieren: (ervan uitgaand dat je twee dezelfde details moet maken, zoals poten, vleugels, oren). Rijg eerst de rij kralen waar het detail aan bevestigd moet worden. Steek met het andere draaduiteinde terug door de kralen. Trek het geheel nog niet aan. Kies nu 1 van de 2 manieren om een detail te bevestigen.
  1. Manier 1:
   Knip de hoeveelheid draad af, die je nodig hebt om twee details te maken. Dit is 1 lange draad. Maak in het midden van deze draad het eerste detail. Begin aan het uiteinde van het detail. Dus dat deel wat niet tegen het lichaam aan zit! Je start met het detail op dezelfde manier als met het lichaam (zie hierboven). Sommige details maak je plat. Andere details moet je ook vlechten. Dit is afhankelijk van het dier dat je maakt.

   Leg het detail zo op tafel zoals die ook aan het lichaam bevestigd moet worden. Steek nu de bovenste draad van het detail door de kralen van de rij waaraan die bevestigd moet worden. Het patroon geeft precies aan door welke kralen je de draad moet rijgen. Trek nu de twee draden van het lichaam aan en vlecht deze. De draad van het detail kun je ook aantrekken zodat de eerste rij kralen tegen het lichaam aan komt te liggen. Kijk nu in het lichaamspatroon door welke rij je de tweede draad van het detail door moet steken.

   Rij alle tussenliggende rijen tot je bij de betreffende rij aangekomen bent. Rijg ook deze rij en steek met het andere draaduiteinde terug in de rij. Trek wederom het geheel niet aan. Steek de tweede draad van het detail door de rij. Trek de draden van het lichaam aan. Trek de tweede draad van het detail aan. Nu kun je met de twee draden van het detail aan de andere kant van het lichaam het andere detail maken. Denk er wel aan dat je nu aan de andere kant van het detail begint met rijgen. Dus rijg eerst de kralen die direct tegen het lichaam aan komen te liggen. Als je het detail geregen hebt kun je afhechten.

   Je kunt ook eerst verder gaan met het lichaam en het detail later maken. Let er dan wel op dat je de de draden van het lichaam en het detail niet met elkaar verward. Om dit te voorkomen kun je de draden van het detail iets met elkaar verdraaien, maar je kunt natuurlijk ook meteen het detail maken ☺. Dit is een kwestie van doen en voor jezelf de makkelijkste weg hierin vinden.

   Nu merk je ook dat het belangrijk is om kralen te kiezen met een wat groter gat. Dan krijg je de detail draden er nog makkelijk door.
  2. Manier 2:
   Deze manier wijkt iets af van de hierboven beschreven manier. Je werkt nu namelijk met twee losse draden. Ook hier kun je ervoor kiezen om de details direct te maken of later wanneer het lichaam helemaal af is.

   Wanneer je een rij geregen (maar niet aangetrokken hebt) waar een detail aan bevestigd moet worden, steek je alleen de draden van de details alvast door de betreffende rijen van het lichaam.

  Mijn voorkeur heeft manier 1 omdat je dan maar 1 keer hoeft af te hechten.

Afhechten

Om de draden af te kunnen hechten moeten ze naast elkaar komen te liggen. Als de laatste rij die je geregen hebt een bovenrij is, steek je een van de draden terug door de kralen van de bovenrij die hierboven ligt (ditzelfde doen je wanneer je laatste geregen rij een onderrij is, maar dan steek je in de voorlaatste onderrij terug). Nu liggen de draden direct naast elkaar, ze steken alleen allebei uit een andere rij kralen.

Knip beide draaduiteinde af tot je ongeveer 1 cm overhoudt. Verdraai de uiteinden met elkaar met behulp van de telefoontang. Doe dit niet te strak, anders knapt het draad. Knip nu het draad tot een halve cm af. Dit draaduiteinde verberg je door het in de dichtstbijzijnde kralen terug te steken.